Novice slovenskega spletišča!

Inštrukcije matematike za osnovnošolce, dijake in študente

instrukcije

Pravijo, da se je za uspeh potrebno učiti sproti, torej zagotovo velja tudi to, da je treba sproti odpravljati težave, ki se pojavljajo pri učenju in razumevanju snovi – ne glede na to, za kakšno stopnjo šolanja gre in kako težka se nekomu zdi snov. Kadar se pojavijo nejasnosti, je torej dobro, da se učenec takoj obrne na svojega učitelja oziroma profesorja, povpraša za pomoč tutorja (če mu je na voljo), sicer pa so potrebne inštrukcije. In med najbolj pogoste sodijo inštrukcije matematike, kajti ta velja za enega osnovnih predmetov splošnega izobraževalnega sistema, zato se njena zahtevnost ves čas nadgrajuje – in če težav ne odpravimo, ko se pojavijo, se te vlečejo tudi v prihodnosti, to pa marsikdaj precej vpliva na uspešnost.

Inštrukcije matematike se za marsikoga pričnejo že v osnovni šoli, saj je naš učni sistem zasnovan tako, da se pogosto ne ozira na posameznika, temveč zgolj na povprečje. Če povprečno število učencev snov razume, se učitelj posamezniku, ki je z znanjem nekoliko zadaj, žal ne posveti – enostavno ga smatra za slabšega učenca, in vsi vemo, da so v razredu vedno tudi taki. Vendar pa morda predsodek, da gre za slabšega učenca, sploh ne drži – v resnici je morda izjemno bister, a se je zataknilo pri razumevanju neke snovi,. Ker se jo je preslabo razložilo in premalo vadilo ter utrjevalo. Takšnemu učencu lahko inštrukcije matematike pomagajo, da se dokaže kot uspešen. Pa ne le pred drugimi, temveč tudi sam pri sebi, kar pomeni, da si bo pridobil potrebno samozavest za nadaljnje učenje in za leta šolanja, ki ga še čakajo.

Za marsikoga so inštrukcije matematike potrebne v srednji šoli, ko postane snov precej težja in je časa za posameznika še manj, profesorji pa imajo še manj oseben odnos in dijake včasih obravnavajo kot številke – da o fakultetah sploh ne govorimo. Matematiko se marsikje že v prvem letniku študija smatra za predmet, ki je tisto nujno zlo, ki bo poskrbelo za usip in s tem vpis v višji letnik zgolj polovici brucov. In inštrukcije matematike lahko posamezniku omogočijo, da se umesti v tisto polovico, ki ji uspe vpis v drugi letnik.